Svatomartinská konference 2023

8.11 – 9.11. 2023

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno
Třída Kpt. Jaroše 7, Brno

DŮLEŽITÉ INFORMACE K REGISTRACI

 • smluvní agentura pro zajištění Svatomartinské konference ÚOHS 2023 je Moudrý překlad, s.r.o., IČ 27156052, Václavské náměstí 1, 110 00, Praha 1
 • registrace na konferenci je platná až po potvrzení smluvní agenturou zajišťující konferenci ÚOHS – Moudrý překlad, s.r.o.
 • účast na workshopu č. 2 je limitována maximálním počtem 30 účastníků
 • níže vyplněné osobní údaje jsou zpracovány výhradně za účelem konání Svatomartinské konference 2023 (dále jen Konference) pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, a to zejména pro zasílání informací o registraci, platbě, bližších informací o konání Konference, tisk jmenovek apod. Správcem těchto osobních údajů je společnost Moudrý překlad, s.r.o., IČ 27156052, Václavské náměstí 1, 110 00, Praha 1. Správce je oprávněn tyto údaje předat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, za účelem kontroly registrace a úhrady konferenčních poplatků Konference
 • osobní údaje budou po konání Konference zpracovány v souladu s obecně závaznými předpisy

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

  Konference je momentálně plná! Registraci lze provést pouze jako případný náhradník...

  Jméno a příjmení

  Název instituce, firmy

  Ulice, č.p./č.or

  PSČ

  Město

  DIČ

  Telefonní číslo

  E-mail

  Požadovaný údaj 
do faktury
  (číslo objednávky apod.)

  Účastnický poplatek a typ platby

  Účastnický poplatek – cena poplatku je včetně DPH, konferenční poplatek nezahrnuje ubytování.

  Úhrada konferenčního poplatku musí být provedena do 30.10. 2023 bezhotovostním převodem na základě faktury, splatnost daňového dokladu 10 dní.

  Storno poplatek – zrušení účasti do 20.10.2023 – vrácení 100% ceny / do 30.10. – 50%, při pozdějším zrušení se poplatek nevrací.

  V případě zrušení Konference z důvodu opatření Ministerstva zdravotnictví ČR anebo KHS Jihomoravského kraje před začátkem Konference (do 8.11.2023 8:00) bude registrovaným účastníkům vrácen konferenční poplatek. V případě zrušení Konference MZdr ČR v průběhu jejího konání, bude vrácena poměrná část konferenčního poplatku.


  UBYTOVÁNÍ

  Pro účastníky konference nabízíme zvýhodněné ceny ubytování (do vyčerpání rezervované kapacity)
  Termín: 7.11. – 9.11. 2023

  Hotel International Brno **** cena 2950 Kč včetně DPH a snídaně
  (vzdálenost od ÚOHS 15 min pěšky / 1 min. pěšky od Besedního domu)
  Individuální rezervace pro samoplátce pod heslem ÚOHS 2023
  na email: reservation@hotelinternational.cz, Tel: 542 122 211

  Cosmopolitan Bobycentrum **** cena 2000 Kč včetně DPH a snídaně
  (vzdálenost od ÚOHS 15 min MHD / 15 min. MHD od Besedního domu)
  Individuální rezervace pro samoplátce pod heslem ÚOHS 2023
  na email: reservations@hotelcosmopolitan.cz, Tel: 777 738 764